Biothys
Magyarország

Szennyvízkezelés

A szennyvíz- és iszapkezelés során jelentkező bűzproblémák kezelése >>>>>>>>

A települési és az ipari szennyvizek a magas szervesanyag-tartalom és az egyéb összetevők révén igen jelentős szagforrást jelentenek. Szaghatásokkal a szennyvíz összegyűjtése, elvezetése, tárolása, tisztítása, valamint a szennyvíziszap kezelése során egyaránt számolnunk kell.

A Professional Média Kft. mindezen problémákra különböző megoldásokat kínál:

- Kis esésű, hosszú szennyvízcsatornáknál, nyomóvezeték becsatlakozását követően, valamint átemelő aknáknál a már bomlásnak indult szennyvízből származó bűz rendszerint a nyílásokon át kiszellőzik. A szélcsendes időben érezhető csatornaszagot sok esetben az akna fedlapok légzáró tömítésével próbálják megelőzni, ami a veszélyes gázok feldúsulásához vezet. Ezért a lefedések tömítése helyett a csatornából kiszellőző levegő kezelésére kínálunk hatásos megoldásokat (passzív szagtalanítás). Az adott körülményektől függően a problémát a csatornaaknáknál vagy a teljes csatornaágon tudjuk kezelni.

- Ha az akna egyéb nyílásai nem tömíthetőek, illetve az átemelőbe vezető gravitációs csatornák is jelentős környezeti bűzterhelést okoznak, akkor a nagyszámú akna egyedi kezelése helyett versenyképes megoldás lehet csak az átemelő akna légterét folyamatosan szívni egy ventillátorral, a kivett levegőt pedig kezelni (aktív szagtalanítás). A csatornahálózat ilyen átlevegőztetésével a korróziót okozó, illetve mérgező gázok feldúsulása is megelőzhető.

- A konténerben gyűlő ömlesztett rácsszemét közismerten intenzív bűzforrás, amely közömbösítésére szintén megfelelő termékkel rendelkezünk.

- A nagy átemelő műtárgyak, előülepítők, medencék, tavak, valamint egyéb nyílt vízfelületek (pl. cukorgyári és élelmiszeripari lagúnák, kezelt háztartási hulladéklerakók levegőztető és tárolómedencéi, stb.) intenzív szaghatásának kezelése sikeresen megoldott a Lagun' Air© eljárással. A vízbe fecskendezett hidrofób hatóanyag filmet képezve szétterül a vízfelszínen, és folyamatosan párologva fejti ki hatását. Ezzel az eljárással, amely különösen jól használható a kénes szagok ellen, sikeresen megelőzhető a szélcsendes időszakban (általában hajnalban és inverz légköri állapotoknál) jelentkező, esetenként a távolabbi környezetet is érintő bűzterhelés.

- Az iszapkezelő, szippantott szennyvíz fogadó és egyéb bűzös terek levegőjének szagtalanítása speciális gélanyag alkalmazásával a légcsere szükségletet, és a téli fűtési költséget is jelentősen mérsékli. A komposztáló épületek belső tereiben az erjedési és bomlási folyamatok során felszabaduló intenzív szagokat szintén eredményesen tudjuk kezelni. A kezeléssel egyrészt jelentős mértékű (70-85 %-os) szagcsökkentés érhető el, másrészt az alacsonyabb páratartalom következtében nemcsak a munkafeltételek javulnak, hanem az épületet és a berendezéseket érintő korrózió is mérséklődik.

- Szennyvíziszapok kezelésénél a fermentáció során felszabaduló kellemetlen szagok kezelésére jól bevált eljárást kínálunk. A frissen érkező iszaphoz még a strukturáló szálas és lazító anyagok (pl. szalma, fűrészpor, stb.) hozzáadása előtt bekevert termékünk az ammónia, kénhidrogén és merkaptán eredetű szagokat is hatékonyan képes mérsékelni. Ehhez kedvező körülményeket teremtenek a komposzt halmaz belsejében lezajló, a lassú konvekciós áramlások által is segített kölcsönhatások.

- A szennyvíz iszap szikkasztó ágyak már bőröző felszínére kiszórható termékünk szagközömbösítő hatása már az első alkalommal az iszap teljes kiszáradásáig működik. Ipari és települési szennyvíziszapok újrahasznosításánál a komposztálandó iszaphoz adagolt granulátum megelőzi, illetve az érlelési folyamat teljes tartama alatt gátolja a környezet szagterhelését.

- A hagyományos, szerves töltőanyagú biofilterek hatékonysága jelentősen növelhető a Biothys újonnan szabadalmazott eljárásával, amely valójában a terméknek a biofilter töltőanyagával kombinált alkalmazása. Ez az eljárás különösen hatásos a kénes (merkaptánok, H2S), valamint nitrogént és zsírsavakat tartalmazó gázelegyek kezelésére. Az egy alkalommal bekevert, vagy csak egyszerűen a töltőanyag tetejére szórt szemcsékből lassan és egyenletesen kipárolgó hatóanyag eredményes szagtalanítást biztosít. A termék bármely, a szokásos biofilterekben, illetve egyéb szagmegkötő berendezésekben alkalmazott szerves (darabolt fakéreg, gyökér, fűrészpor, tőzeg), vagy ásványi eredetű (pl. zeolit, stb.) töltőanyaggal kombinálható. Előnye, hogy a meglevő berendezések átalakítása nélkül, egyszerűen és csekély élőmunka ráfordítással alkalmazható.

- Szennyezett útburkolatok (közterületi és ipari) tisztításánál, közösségi (pl. termek, irodák, folyosók, stb.) és egyéb létesítmények takarításakor esetenként kiterjedt járófelületek szagtalanítását kell megoldani. Mindez felmosófolyadékunkkal gazdaságosan megoldható. A felmosófolyadék fertőtlenítőszerekkel is kombinálható, kukák és konténerek mosására is kiválóan alkalmas.

- Szennyvízelvezető csőhálózatok, lefolyók, fürdőhelyiségek összefolyói, csatornarendszerek, emésztőgödrök, derítő, ill. oldó medencék épületben, illetve üzemi területen belül szagtalanítására eredményesen alkalmazható koncentrátumunk, amely felhasználható közvetlenül a szagforrásnál vagy hozzáférhetetlen csővezetékrendszer, csatornahálózat szagmentesítésére a bennük áramló közeg kezelésével.

- Speciális, nagy hatóerejű, maradandó hatású szagközömbösítő folyadékunk falakra és lábazatokra permetezve kiválóan alkalmas pl. szerves anyagok és szénhidrogének, állati és növényi zsírok bomlásából, égéséből eredő, valamint vízelöntések és tűzeset után maradt szagok, stb. kezelésére.